Hemmansägaren
Pehr-Johan Jönsson
(Forsling)

son till

Pehr Jönsson
och
Karin Hansdotter

f 27/1 1858 i Valbo

Vigd 25/3 1886 m
Anna Helena Hammarström

Död 24/11 1923


Pehr-Johan Jönsson/Forsling och
Anna Helena Hammarström
Barn:
 • Agnes Helena f 25/2 1886 d 8/3 1886
 • Pehr-Johan Elon f 27/4 1891
 • Erik Emanuel f 5/9 1896 i Valbo d 11/4 1964 i Gävle
 • Pehr-Johan ägde markområde vid Sörtärna i Forsbacka (som senare köptes av Oskar Jansson (senare Eidhagen) ?).
  I markområdet ingick "Vesterbruksskiftet","Åsen","Ängesmyrarna" samt "Norråkern" med en total yta av ca 1.2 ha. Se karta

  Dessutom var han delägare i "Sörtärnsmossen" samt del i "lastageplats jemte väg från kalkstensbrottet till Storsjön".
  I kalkbrottet vid Stensängarna bröt man kalk fram till år 1895.

  Enligt "Forsbackaboken" gick brytningen till på följande sätt: Gruvhålen fylldes med ved som eldades upp.En bäck som var i närheten dämdes upp.Så släpptes vattnet ned i gruvan så att hastig avkylning skedde och kalkstenen lossnade.
  Vattnet pumpades upp för hand.Sedan spettades och hackades stenen loss.Kalkstenen upphalades och lastades i hästdragna fordon och fraktades till en pråm i Storsjön som sedan bogserades till Forsbacka för vidare behandling.

  Kalken användes bl.a för tackjärnframställningen vid Forsbacka bruk.
  Idag ägs marken av Stora Kopparberg.

  De bodde först i Forsbacka därefter i Tavlan där han också ägde "Tafleåsen egor 3 och 2".
  Släktgården de bodde i flyttades från Forsbacka by till Västerbruk 1899 - 1900.

  Sonen Erik bodde hemma hos föräldrarna 1920. Flyttade 18/9 1925 till Staffans förs i Gävle , bodde även en tid i Kristine förs i Falun. Han var tulltillsynsman och inskriven i Gävle sjömanshus.
  Med frun Olga (1894-1969) hade han barnen: Hans Erik (1928-1962), Stig, Kjerstin (1924-2004) och Ingrid.

  (Källa Förs.bok 1900 kort 11 p197 , Valbo A11A:6A 1901-1910 Ytterhärde nr.3 , Valbo A11A:13 1915-1925 Ytterhärde nr.3)

  Ur Gefle Dagblad  Pehr-Johan Jönsson/Forsling och
  Anna Helena Hammarström

  Huset i Tavlan

  Denna sida uppdaterades senast 2012-12-25  Tillbaka till antavlan