Ouppklarade mysterier...

 

1. Hans Hammarström flyttade till Nordamerika och bodde där 1868-1908. Var i Indiana bodde han ? Vad gjorde han där i 40 år ? Bildade han ny familj där ?

2. Vem var Petter Berglunds (1770-1828) föräldrar ?

3. Vem var Hans Erssons (1774-1830) föräldrar ?

 

Några oidentifierade foton -

 
Vilka
I Mainys kvarlevor fann vi detta foto
Vilka är de ?

I Christins gömmor hittade vi detta foto. Vem är hon ?