7 av Nordins syskon 1956

7 av syskonen Nordin 1956.
Foto förmodligen från deras syster Anna Matildas begravning.
Övre raden - Sigfrid 56 år , Alfred 68 år , Märta 58 år.
Nedre raden - Elin 61 år , Edit 53 år , Hulda 65 år och (Jo)Hanna 63 år.

Källa: Björn Bodin , Borlänge