Kronobåtsmän

Riksrådet och amiralen Klas Fleming fick år 1634 genomfört att alla kuststäder och kustsocknar skulle uppsätta båtsmän till flottans bemanning.
Fyra hemman bildade tillsammans en rote som lämnade en båtsman.
Som kompensation åtnjöt bönderna befrielse från utskrivning för sig själva , en dräng och en pojke.

Många båtsmän deltog i Sveriges krig och många omkom i striderna men också genom olika farsoter som härjade bland dem.
Under ryska kriget 1788-1790 , då de verkliga striderna utkämpades till sjöss var de bl a med i "Viborgska gatloppet".
Många omkom också när de under full storm skulle upp på hala rår för att reva eller bärga seglen.


Denna sida uppdaterades senast 1999-06-28Tillbaka till antavlan