Antavla för Anna Maria Svinhufvud af Qvalstad
Källa: "Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor" av Gustaf Elgenstierna
Tillbaka till Gustaf Mauritz
Posses antavla

XI XII XIII XIV XV XVI

Anna Maria Svinhufvud af Qvalstad

1660-1697

1.

Christer Svinhufvud af Qvalstad

1607-1660

Överstelöjtnant

1.
Jöns Persson
Svinhufvud af Qvalstad

1612-1636

1.
Per Hansson
Svinhufvud af Qvalstad

....-1579

1.
Hans Persson
....-ca 1568
Surarvet,Aspeboda (W)
1. Peder Sjurdsson
Domare,bergsfogde , ....-1545
2. Barbro Johansdotter
Barbro Johansdotter (Hjort till Ornäs)
2.
Anna Månsdotter Svinhufvud
1512-1596
3. Måns Nilsson Svinhufhud
ca 1478 - 1534 (Avrättad av Gustav Vasa)
4. Margareta Albrektsdotter Björnram
.... - 1525
2.
Agneta Körning
1557-1608
3.
Matts Körning
Knekthövidsman
5. Simon Körning
6. Kristina Ingemundsdotter
4.
Beata Kuse
7. Erik Karlsson
....-1520
8. Bengta Karlsdotter
2.

Margareta Månesköld af Seglinge
....-1650

3.
Christer Carlsson Månesköld af Seglinge
....-1620
5.
Carl Bengtsson Månesköld af Seglinge
....-1573
9. Bengt Pedersson
10. Botida Abjörnsdotter
6.
Margareta Arendsdotter Örnflycht
11. Arent Persson (Örnflycht)
12. Barbro Stigsdotter
4.
Brita Björnsdotter Bååt
1541-1597
7.
Björn Pedersson Bååt
1510-1570
Sorunda
13. Peder Erlandsson d.ä
Bååt till Fituna , 1472-....
14.
8.
Brita Nilsdotter Grip
15.
16.
2.

Anna Ikorn
16..-ca 1677

3.

Erik Alfsson Ikorn

5.
9.
17.
18.
10. 19.
20.
6.
11.
21.
22.
12.
23.
24.
4.

Ingeborg Tott af Skedebo

7.
13.
25.
26.
14.
27.
28.
8.
15.
29.
30.
16.
31.
32.Denna sida uppdaterades senast 2001-10-03