Antavla för
Otto von Rosen
Källa: "Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor" av Gustaf Elgenstierna
Tillbaka till Gustaf Mauritz
Posses antavla

XI XII XIII XIV XV XVI

Otto von Rosen

16..-1715

Generalmajor

1.

Johan von Rosen
Halshuggen 1657

Överste

1.
Robert von Rosen
1590-

1.
Hans von Rosen
....-1608

1.
Robrecht von Rosen
1. Johan von Rosen
....-1529
2. Margareta Stael von Holstein
2.
Anna Ducker
3. Evert Ducker till Kau
4. Dorotea Taube
2.
Gertrud Brackel
3.
Reinhold Ottosson Brackel
5.
6.
4.
Dorotea Johansdotter Knigge
7.
8.
2.

Magdalena von Asserie

3.
Didrik Arensson von Asserie
5.
9.
10.
6.
11.
12.
4.
Dorotea Didriksdotter Fahrensbach
7.
13.
14.
8.
15.
16.
2.

Anna Magdalena von Ungern

1630-1656

3.

Otto von Ungern

5.
9.
17.
18.
10. 19.
20.
6.
11.
21.
22.
12.
23.
24.
4.

Gertrud Elisabet von Uxkull

7.
13.
25.
26.
14.
27.
28.
8.
15.
29.
30.
16.
31.
32.Denna sida uppdaterades senast 2002-10-05