Antavla för
Erik Gustaf Stenbock
Källa: "Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor" av Gustaf Elgenstierna
Tillbaka till Gustaf Mauritz
Posses antavla

XI XII XIII XIV XV XVI

Erik Gustaf Stenbock

1662-1722

1.

Gustaf Otto Stenbock

1614-1685

Riksamiral

1.
Gustaf Stenbock
1575-1629

1.
Erik Stenbock
1538-1602

1.
Gustaf Olofsson StenbockTill antavla för Anna Olofsdotter Stenbock
1502-1571 , Väpnare
(Bror till Anna Olofsd. Stenbock)
1. Olof Arvidsson Stenbock
14..-ca 1508
2. Karin Haraldsdotter
....-ca 1533
2.
Brita Eriksdotter Leijonhufvud
1514-1572
3. Erik Abrahamsson Leijonhufvud
1472-1520 , Riksråd
4. Ebba Eriksdotter Vasa
1491-1549
2.
Magdalena (Malin) Sture
1539-1610
3.
Svante Stensson Sture
....-1567
Avrättad i Sturemorden i Uppsala
5. Sten Sture d.y
Till antavla för Sten Sture d.y 1493-1520 , Riksföreståndare
6. Kristina Nilsdotter Gyllenstierna
Till antavla för Kristina Nilsdotter Gyllenstierna 1494-1559
4.
Märta Eriksdotter Leijonhufvud
1520-1584
7. Erik Abrahamsson Leijonhufvud
1472-1520 , Riksråd
8. Ebba Eriksdotter Vasa
1491-1549
2.

Beata Margareta Brahe
1583-1645

3.
Erik Brahe
1552-1614
5.
Pär d.ä Joakimsson Brahe av Visingsborg
1520-1590 , Greve , riksråd
9. Joakim Persson Brahe till Rydboholm
....-1520 , Avrättad i Sthlms blodbad
10. Margareta Eriksdotter Vasa
....-1536 , Syster till Gustav Vasa
6.
Beata Gustavsdotter Stenbock
1533-1583
11. Gustav Olofsson Stenbock
1502-1571 , Väpnare
12. Brita Eriksdotter Leijonhufvud
1514-1572
4.
Elisabet av Braunschweig-Luneburg
1553-1618
7.
Frans Otto av Braunschweig-Luneburg
1528-1603
13. Ernst Braunschweig
14. Sophia von Mecklenburg
8.
Margareta af Schwartzenburg
1529-1559
15.
16.
2.

Christina Catharina De la Gardie
1632-1704

Hovfröken

3.

Jakob De la Gardie
1583-1652

5.
Pontus De la Gardie
1520-1585
9.
Jacques De la Gardie
17. Guillaume De la Gardie
18. Jeanne de Bellegarde de la Gourcau
10.
Catharine de Sainte-Colombe
19. Berenger de Sainte-Colombe
20. Honorine Dufaur de Saint-Jorry
6.

Sofia Elisabeth Gyllenhielm
1559-1583
11.
Johan III
Till antavla för Johan III 1537-1592
Kung i Sverige
21. Gustav Vasa
1496-1560 , Kung i Sverige
22. Margareta Eriksdotter Leijonhufvud
1516-1551
12.
Catharina Hansdotter
23. Hans Klasson
Munk , kyrkoherde
24.
4.

Ebba Brahe
1596-1674

Tilltänkt som Gustaf II Adolfs gemål.

7.
Magnus Brahe
1564-1633 , Riksråd
13.
Pär d.ä Joakimsson Brahe av Visingsborg
1520-1590 , Greve , riksråd
25. Joakim Persson Brahe till Rydboholm
....-1520 , Avrättad i Sthlms blodbad
26. Margareta Eriksdotter Vasa
....-1536 , Syster till Gustav Vasa
14.
Beata Gustavsdotter Stenbock
1533-1583
27. Gustav Olofsson Stenbock
1502-1571 , Väpnare
28. Brita Eriksdotter Leijonhufvud
1514-1572
8.
Brita Stensdotter Lewenhaupt
1567-1611
15.
Sten Eriksson Leijonhufvud / Lewenhaupt
1518-1568
29. Erik Abrahamsson Leiojonhufvud
1472-1520
30. Ebba Eriksdotter Vasa
1491-1549
16.
Ebba Månsdotter Lilliehöök
1529-1609
31. Måns Bryntesson Lilliehöök
....-1529
32. Brita Jönsdotter Roos
....-1580Denna sida uppdaterades senast 2002-01-23