Antavla för
David Makeleer
Källa: "Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor" av Gustaf Elgenstierna
Tillbaka till Gustaf Mauritz
Posses antavla

XI XII XIII XIV XV XVI

David Makeleer

1646-1708

Landshövding i Göteborg

 
1.

Ian Dubh Johan (Hans) MacLean

1599-1666

 
1.

Eachuinn Oig (Hector) MacLean
ca 1578-1623
Scotland

 
1.
Lachlan Mor ("Magnus") MacLean
ca 1557-1598
Duart, Mull,
Argyll, Scotland

 
1.
Eachuinn Og (Hector) MacLean
15..-1571
1. Eachuinn Mor (Hector) MacLean
Till antavla för Eachuinn Mor (Hector) MacLean ca 1497-1568 , Scotland
2. Mary MacDonald of Dunnyveg
ca 1538-.... , Scotland
2.
Jeanette Campbell
3. Archibald Roy Campbell
....-1553
4. Mary Graham
Scotland
2.
Margaret Cunningham
Glencairn, Dumfries,
Scotland

 
3.
William Cunningham
Earl of Glencairn
Scotland
5. Alasdair (Alexander) Cunningham
....-1574 , Scotland
6. Janet Hamilton
4.
Margaret Campbell
Glenorchy, Lorn, Argyll, Scotland
7. Cailein Leith (Colin) Laird Glenorchy Campbell
1499-1583 , Scotland
8. Catherine Ruthven
2.

Isabelle Atcheson
Scotland

3.
Archibald Atcheson of Gosford
Aberlady, East Lothian,
Scotland
5.
9.
10.
6.
11.
12.
4.
7.
13.
14.
8.
15.
16.
2.

Anna Gubbertz

Stockholm

....-1653(?)

3.

Hans Gubbertz
....-1622

Brabant,
Nederländerna

5.
Paul Gubbertz
9.
17.
18.
10. 19.
20.
6.
11.
21.
22.
12.
23.
24.
4.

Maria von Qvickelberg
1582-1646

Nederländerna

7.
Lukas Lukasson von Qvickelberg
....-1602
Hovman, juvelerare
13.
25.
26.
14.
27.
28.
8.
Catarina Boij
15.
Willem Boij
ca 1520 - 1592
Bildhuggare ,byggmästare och konterfejare.
29.
30.
16.
31.
32.Denna sida uppdaterades senast 2001-08-24