Antavla för Claes Johan Persson Skogh
Källa: "Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor" av Gustaf Elgenstierna
Tillbaka till Gustaf Mauritz
Posses antavla

XI XII XIII XIV XV XVI

Claes Johan Persson Skogh

1664-1710

Överstelöjtnant

1.

Peter Skogh

1636-

1.
Olaus Jonae Skog
....-1661
Kyrkoherde i Gävle

1.
Jonas Skog
Kronofogde

1.
1.
2.
2.
3.
4.
2.
3.
5.
6.
4.
7.
8.
2.

Margareta Bröms

3.
Johannes Svenonis Bröms
1580–1653
Kyrkoherde i Ockelbo
5.
Sven Johannis Bröms
15..- 1610
9.
10.
6.
11.
12.
4.
Catharina Krok
7.
13.
14.
8.
15.
16.
2.

Sofia Fitinghoff

1641-1715

3.

Johan von Vietinghoff

5.
9.
17.
18.
10. 19.
20.
6.
11.
21.
22.
12.
23.
24.
4.

Christina Ryning

7.
13.
25.
26.
14.
27.
28.
8.
15.
29.
30.
16.
31.
32.Denna sida uppdaterades senast 2001-07-09