Antavla för
Eleonora Sofia Ulfeld
Källa: "Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor" av Gustaf Elgenstierna
Tillbaka till Gustaf Mauritz
Posses antavla

XI XII XIII XIV XV XVI

Eleonora Sofia Ulfeld

1.

Corfitz Ulfeld

1606-1664

Riksråd
Riksgreve

1.
Jacob Ulfeld
1567-1630

1.
Jacob Knudsen Ulfeld
ca 1530-....

1.
Knud Ebbesen Ulfeld
ca 1490-....
1. Ebbe Andersen Ulfeld
ca 1455-....
2.
2.
3.
4.
2.
Anne Jacobsdatter Flemming
1544-1570
3.
Jakob Flemming
1510-1544
5.
6.
4.
Maren Juel
ca 1515-1592
7. Mogens Pallesen Juel
ca1480-....
8. Dorte Mogensdatter Krabbe
ca 1485-....
2.

Birgitte Brockenhuus
1580-1656

3.
Laurids Brockenhuus
1552-1604
5.
Frands Brockenhuus
1518-1569
9. Mikkel Brockenhuus
ca 1494-1555
10. Karen Lykke
ca 1494-1562
6.
Anne Lauridsdatter (Tinhuus) Skinkel
ca 1522-1565
11. Laurids Mortensen Skinkel
12. Hilleborg Pedersdatter Bille
ca 1495-....
4.
Karen Skram
1544-1625
7.
Peder Skram
1491-1561
13.Christiern Skram
ca 1437-1512
14. Anne Knudsdatter Reventlow
ca 1464-ca 1507
8.
Elsebe Thygesdatter Krabbe
1514-1578
15.Thyge Mogensen Krabbe
1474-1541
16. Anne Nielsdatter Rosenkrantz
ca 1490-....
2.

Leonora Christine

1621-1698

Grevinna av Slesvig-Holstein

3.

Christian IV av Danmark

1577-1648

Kung i Danmark

5.
Fredrik II av Danmark
1534-1588
9.
Kristian III av
Schleswig-Holstein
1503-1558
17. Fredrik I av Danmark och Norge
1471-1533
18. Anna av Brandenburg
1487-1514
10.
Dorotea av Sachsen-Lauenburg
1511-1571
19. Magnus I av Sachsen-Lauenburg
1468-1543
20. Katarina Braunschweig-Wolfenbüttel
1488-1563
6.
Sofia av Mecklenburg
1557-1631
11.
Ulrik av Mecklenburg-Schwerin
1527-1603
21.
22.
12.
Elisabeth Oldenburg
1524-1586
23. Fredrik I av Danmark och Norge
1471-1533
24. Sofie av Pommern
1498-1568
4.

Kirstin Munk

1598-1658

7.
Ludvig Munk
Statholder i Norge
1537-1602
13.
Ludvig Munk
....-1537
25. Mogens Munk
....-1558
26. Karen Rosenkrantz
....-1535
14.
Kirsten Pedersdatter Lykke
....-ca 1570
27.
28.
8.
Ellen Marsvin
1572-1649
15.
Jørgen Marsvin
29.
30.
16.
Karen Gyldenstjerne
31.
32.Denna sida uppdaterades senast 2001-07-10