Antavla för
Elisabet Cronström
Källa: "Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor" av Gustaf Elgenstierna
Tillbaka till Gustaf Mauritz
Posses antavla

XI XII XIII XIV XV XVI

Elisabet Cronström

1688-1771

1.

Peter Cronström

1651-1708

Assessor

1.
Isak Kock Cronström
1620-1680
Kammarråd

1.
Marcus Danielsson Kock
1585-1657
Myntmästare

1.
Daniel Remacle Kock
Bergsman i Liege , Nederländerna
1. Remacle de Serwyr
....-ca 1568 , Hovslagare , vågleverantör
2.
2.
Catharina Havens
Limburg
3.
4.
2.
Elisabeth van Eijck
1598-1665
3.
Isak van Eijck
Danzig
5.
6.
4.
7.
8.
2.

Christina Hanssen
1632-1708

3.
Peter Hanssen
1600-1662
Klädhandlare

5.
Hans Hanssen Tiesen
Slesvig , Tyskland
9.
10.
6.
Christina Jacobs
11.
12.
4.
Anna Hansdotter Stecker
1612-1672
7.
Hans Gertsson Stecker
13.
14.
8.
Cecilia Hansdotter Dober
15.
16.
2.

Johanna Grau

1661-1746

Brogård i Bro s:n

3.

Casper Henriksson Grau

5.
9.
17.
18.
10.
19.
20.
6.
11.
21.
22.
12.
23.
24.
4.

Johanna Elisabet Lohe

7.
Henrik Lohe
1594-1666
Borgare,brukspatron
Jever , Niedersachsen , Tyskland
13.
Johann Lohe
....-1634
Köpman
Landrichter
25.
26.
14.
Maria Popkens
27.
28.
8.
15.
29.
30.
16.
31.
32.Denna sida uppdaterades senast 2001-08-22