Far Mor Barn
Mästersmeden
Anders Ehrsson
Tjerneld (Tjernell)

son till

Erik Ehrsson Hård
och
Lena Pehrsdotter

f 27/12 1766
i Österhästbo , Thorsåker

Vigd 27/9 1795

Död 20/6 1805
i Wij bruk , Ockelbo

Anna Stina Olsdotter

dotter till

Olof Olsson
och
Margareta Carlsdotter

f 4/6 1770

Vigd 27/9 1795

Död

 • Helena f 3/7 1796
 • Eric f 3/4 1798
 • Greta-Stina f 10/3 1800
 • Olof f 8/6 1802
 • Anders
 • Alla födda i Wifors bruk Hamrånge


  Anders bodde i Österhästbo 1766 , Tjärnäs Tolfven 1767 , Ho 1780 , Tolfven No 1 1781 , Fagersta 1783 ,
  Kalvsnäs 1786-87 och Wifors bruk 1789. ca 1790 byter han namn till "Tjernell" och flyttar till Oslättfors 1792. Där arbetar han som smeddräng hos Petrus Strömbecks AB.

  Anna Stina kom från Husby till Oslättfors 1792 . Hon var piga hos Patronessan Cathr Strömbeck f Wahlman. De träffades i Oslättfors , de gifter sig och flyttar till Wifors bruk. Anders är nu mästersmed. 22 aug 1802 flyttar familjen till Dahlfors.

  Helena gm Sven Forsgren Eric gm Brita Ehrsdotter Olof gm Anna Ehrsdotter

  Bouppteckning No 30
  År 1805 den 2 Sept infunno sig undertecknade hos aflidne Mäster Sven Anders Kjernels Enka Hustru Anna Stina Olsdotter på Wijs bruk anmodan för att upptekna och wärdera att den befintelig lösa ägendom som befunnits i boet efter bemelte dess man whilken med döden af geck den 20 Junij samma år och efterlemnade sig 5 omyndiga barn , sönerna voro Eric , Olof och Anders. Dotterna voro Lena och Greta-Stina å whilkas wägnar var tillstädes Mästersmeden Lars Forsberg på åfwan nemde bruk, Sosom Förmyndare sig åtagit att deras Ret Bewaka som nerwarande war.
  Hustrun Anna Stina Olsdotter Tilsades nu at upgifwa all Lös Egen Dommen så verkligen som den befants i Boet vid dess mans dödsTima, at hon må kunna riktigheten af denna sin upgift med Ed fästa.

  Anna Stina Olsdotter (med bomärke)


  Denna sida uppdaterades senast 1999-08-28  Tillbaka till antavlan